úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

GERSDORFFIT - NiAsS

 

 

 

   Šedý masivní gersdorffit s kovovým leskem.

   Dobšiná, Slovensko. Velikost vzorku 7,5×5,5 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Tmavě šedá poloha masivního gersdorffitu se sideritem.

   Dobšiná, Slovensko. Velikost vzorku ve výřezu 8×5,5 cm.

   Sbírka Z. Doubka, foto J. Jirásek 2006.