úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

GLAUKODOT - (Co,Fe)AsS

 

 

 

   Ocelově šedý krystal glaukodotu v sulfidické rudě.

   Sulitjelma, Norsko. Velikost vzorku 3,5×3 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Ocelově šedý osmistěn glaukodotu.

   Hakansboda, Švédsko. Velikost krystalu 4×3 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2007.