úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

HEMATIT - Fe2O3

 

 

 

   Ledvinitý červenohnědý hematit s kovovým leskem.

   Rodheim-Bieber, Hessensko, Německo. Velikost vzorku 7×5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Část hematitového lebníku - radiálně paprsčitého vláknitého agregátu s

   kulovitým povrchem. Krystalové plochy jsou součtem krystalových omezení

   jednotlivých vláken. Bludná u Horní Blatné. Velikost vzorku 8,5×7 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Drúza tlustě čočkovitých krystalů hematitu.

   Rio Marino, Elba, Itálie. Velikost vzorku 10,5×7 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Černé ploché šupinovité agregáty hematitu (tzv. železná slída, spekularit)

   Rudňany, Slovensko. Velikost vzorku 9×5 cm.

   Sbírka Vodních zdrojů Chrudim, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Jemně zrnitá páskovaná hematitová ruda ve směsi s křemenem

   (tzv. itabirit). Caue Mine, Itabira, Minas Gerais, Brazílie.

   Velikost vzorku 11×8 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2004.

 

 

 

   Nábrus ukazující koncentrickou stavbu oolitů sedimentárního hematitu.

   Krušná Hora u Berouna. Velikost úsečky 1 mm.

   Sbírka D. Matýska, foto D. Matýsek 2002.