úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

NÉPOUIT - (Ni,Mg)3Si2O5(OH)4

PIMELIT - Ni3Si4O10(OH)2  · 4 H2O

Ni-KLINOCHLOR -  (Mg,Fe,Ni)5Al[(OH)8|AlSi3O10]

aj.

 

 

   Zelený Ni-pennin, varieta klinochloru, dříve nazývaný schuchardit.

   Szklary u Zabkowic, Polsko. Velikost vzorku 7,5×3 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Povlak zeleného népouitu (dříve garnieritu) na zvětralém hadci.

   Callenberg, Sasko, Německo. Velikost vzorku 11×6 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   detail předchozího vzorku