úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

ILMENIT - FeTiO3

 

 

 

   Šedočerné tabulkovité krystaly ilmenitu v draselném živci.

   Dolní Bory - Hatě. Velikost vzorku 11×9 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Černé tabulkovité krystaly ilmenitu v chloritické rule.

   Vernířovice, Mísečky (Hackschlüssel). Velikost vzorku 9×5,5 cm.

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Šedočerný tabulkovitý krystal ilmenitu na draselném živci.

   Dolní Bory - Hatě. Velikost vzorku 14×10 cm.

   Sbírka Muzea východních Čech v Hradci Králové, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   detail předchozího vzorku