úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

JAMESONIT - Pb5FeSb6S14

 

 

 

   Šedé paprsčité agregáty jamesonitu v sideritové žilovině.

   Příbram. Velikost vzorku 8×5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   detail předchozího vzorku

 

 

 

   Šedé paprsčité agregáty jamesonitu v krychlově štěpném galenitu.

   Příbram, důl Marie, Vojtěšská žíla, 21. patro. Velikost vzorku 8,5×6 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Žilná výplň tvořená ocelově šedým vláknitým jamesonitem.

   Příbram. Velikost vzorku 9,5×6,5 cm.

   Sbírka Muzea východních Čech v Hradci Králové, foto J. Jirásek 2007.