úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

KASITERIT - SnO2

 

 

 

   Zdvojčatělé dypiramidální krystaly kasiteritu.

   Horní Slavkov. Velikost největšího krystalu 1,5 cm.

   Sbírka D. Matýska, foto D. Matýsek 2002.

 

 

 

   Dvojče kasiteritu na drúze tlustých tabulek cinvalditu.

   Cínovec. Šířka vzorku 10 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2004.

 

 

 

   Zdvojčatělé dypiramidální krystaly kasiteritu v greisenové žíle.

   Cínovec. Velikost vzorku 19×15 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2004.

 

 

 

   Dipyramidální sloupcovitý krystal hnědočerného kasiteritu na křemeni.

   Yaogangxian Mine, Hunan, Čína. Velikost vzorku 10×6 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.