úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

KOBALTIN - CoAsS

 

 

 

   Cínově bílý pentagon dodekaedrický krystal kobaltinu.

   Tunaberg, Švédsko. Velikost udána měřítkem na snímku.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2007.