úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

KRYOLIT - Na3AlF6

 

 

 

   Drúza bezbarvých krychlových krystalů kryolitu.

   Ivigtut, Grónsko. Velikost vzorku 9,5×7 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Drúza bezbarvých krychlových krystalů kryolitu s hnědým sideritem.

   Ivigtut, Grónsko. Velikost vzorku 8×7,5 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2007.