úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

KUPRIT - Cu2O

 

 

 

   Bohatá drúza tmavě červených oktaedrických krystalů kupritu.

   Bleicherode, Duryňsko, Německo. Velikost vzorku 6×5 cm. 

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   detail předchozího vzorku

 

 

 

   Karmínový povlak kupritu lemovaný zeleným chryzokolem.

   Studenec. Plocha povlaku 6×1,5 cm.

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2005.

 

 

 

   Karmínový agregát kupritu v dutině kalcitu zbarveného chryzokolem.

   Studenec. Velikost dutiny 1 cm.

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Masivní směs kupritu a hematitu (tzv. cihlová ruda).

   Studenec. Velikost výřezu 8×6 cm.

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2005.