úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

LINNÉIT - Co3O4

 

 

 

   Ocelově šedý osmistěn linnéitu na krystalech sideritu.

   Müsen, Westfálsko, Německo. Velikost udána měřítkem na snímku.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2008.

 

 

 

   Světle šedý linnéit v bílém křemeni s okrovým sideritem.

   Burbach, Westfálsko, Německo. Velikost vzorku 8×6 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   detail předchozího vzorku