úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

LÖLLINGIT - FeAs2

 

 

 

   Masivní stříbřitě šedý löllingit.

   Dolní Bory - Hatě. Velikost vzorku 9,5×7,5 cm.

   Sbírka Z. Doubka, foto J. Jirásek 2006.