úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

LOPARIT-(Ce) -

(Ce,La,Na,Ca,Sr )(Ti,Nb)O3

 

 

 

   Zdvojčatělý černý krystal loparitu-(Ce).

   Imandra, Chibinský masív, poloostrov Kola, Rusko. Velikost krystalu 3 mm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Drobné vtroušeniny černého loparitu-(Ce) v hornině.

   Hora Karnasurt, masív Lovozero, poloostrov Kola, Rusko.

   Šířka fotografie 6 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2006.