úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

MAGNETIT - Fe3O4

 

 

 

   Agregát černých krystalů magnetitu s kovovým leskem.

   Ocna de Fier, Rumunsko. Velikost vzorku 9×7 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Oktaedrické krystaly magnetitu v kalcitu. Železnorudný důl, Kovdor, 

   poloostrov Kola, Rusko. Velikost vzorku 11×6 cm.

   Sbírka Vodních zdrojů Chrudim, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Oktaedrické krystaly magnetitu v chloritické břidlici. 

   Sobotín, vrch Smrčina. Velikost vzorku 7,5×6 cm.

   Sbírka L. Malysze, foto J. Jirásek 2007.