úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

MIKROLIT - (Ca,Na)2Ta2O6(O,OH,F)

 

 

 

   Oktaedrický krystal hnědého mikrolitu v křemeni.

   Nová Ves u Křemže. Velikost krystalu 3 mm.

   Sbírka J. Zikeše, foto J. Zikeš 2007.