úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

MOLYBDENIT - MoS2

 

 

 

   Olověně šedé lupeny molybdenitu v křemenné žíle.

   Cínovec. Velikost vzorku 6,5×5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Detail předchozího vzorku, velikost krystalu 12 mm.

 

 

 

   Olověně šedé lupeny molybdenitu v křemeni.

   Krupka. Velikost vzorku 10×7 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.