úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

MONAZIT-(Ce) - (Ce,La,Nd,Th)PO4

MONAZIT-(La) - (La,Ce,Nd)PO4

MONAZIT-(Nd) - (Nd,La,Ce)PO4

MONAZIT-(Sm) - (Sm,Gd,Ce,Th)PO4

 

 

 

   Pérovitý krystal hnědého monazitu-(Ce) v ortoklasu.

   Dolní Bory - Hatě. Velikost vzorku je 8×5,5 cm.

   Sbírka J. Slámy, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Hnědý tabulkovitý krystal monazitu-(Ce).

   Dolní Bory - Hatě. Velikost krystalu 2,5 mm.

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Hnědý tabulkovitý krystal monazitu-(Ce).

   Dolní Bory - Hatě. Velikost krystalu 2 mm.

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2006.