úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

MONTROSEIT - (V,Fe)O(OH)

 

 

 

   Radiálně paprsčitý černý montroseit v karbonátové žilovině.

   Uranové ložisko Rožná, důl Jasan, 15. patro, blok 4P-1567.

   Velikost vzorku  cm. Sbírka J. Pařízka, foto J. Pařízek 2006.

 

 

 

   Radiálně paprsčitý černý montroseit v karbonátové žilovině.

   Uranové ložisko Rožná, důl Jasan, 15. patro, blok 4P-1567.

   Průměr agregátu 1 cm. Sbírka J. Pařízka, foto J. Pařízek 2006.

 

 

 

   Radiálně paprsčitý černý montroseit v karbonátové žilovině.

   Uranové ložisko Rožná, důl Jasan, 15. patro, blok 4P-1567.

   Velikost vzorku 3×2 cm. Sbírka J. Pařízka, foto J. Pařízek 2006.