úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

NAGYAGIT - Pb5Au(Te,Sb)4S5-8

 

 

 

   Tence tabulkovité šedé krystaly nagyagitu zarostlé do křemene.

   Sãcãrîmb, Rumunsko. Velikost vzorku 7,5×4 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

 

   Tence tabulkovité šedé krystaly nagyagitu zarostlé do rodochrozitu.

   Sãcãrîmb, Rumunsko. Velikost vzorku 9×4,5 cm.

   Sbírka Muzea východních Čech v Hradci Králové, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   detail předchozího vzorku

 

 

 

   detail předchozího vzorku

 

 

 

   Šedobílé kostrovitých krystaly nagyagitu v křemeni.

   Sãcãrîmb, Rumunsko. Velikost udána měřítkem na snímku.

   Sbírka Muzea východních Čech v Hradci Králové, foto J. Jirásek 2007.