úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

NIKLSKUTTERUDIT - NiAs2-3

 

 

 

   Krychlové krystaly a zrnité agregáty šedého niklskutteruditu.

   Schneeberg, Sasko, Německo. Velikost vzorku 9×7,5 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Krychlové krystaly šedého niklskutteruditu.

   Jáchymov. Velikost vzorku 4,5×3 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Žíla světle šedého kusového niklskutteruditu.

   Důl Svornost, Jáchymov. Velikost vzorku 9×8,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.