úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

POLUCIT - (Cs,Na)2(Al2Si4O12) · 2 H2O

 

 

 

   Bílý krystal polucitu v pegmatitu.

   San Piero in Campo, Elba, Itálie. Velikost vzorku 9×4 cm, krystal 2,5 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2006.