úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

POLYBASIT - (Ag,Cu)16(Sb,As)2S11

 

 

 

   Šedý pseudohexagonální krystal polybasitu na kalcitu.

   Příbram. Velikost udána měřítkem na snímku.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Černé pseudohexagonální krystaly polybsitu v žilovině.

   Banská Štiavnica, Slovensko. Velikost vzorku 10×6 cm.

   Sbírka Muzea východních Čech v Hradci Králové, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   detail předchozího vzorku