úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

PROUSTIT - Ag3AsS3

 

 

 

   Agregát krvavě červených krystalů proustitu.

   Chañarcillo, Chile. Velikost vzorku 7×6 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Agregát krvavě červených krystalů proustitu na kalcitu.

   Chañarcillo, Chile. Velikost vzorku 10×6 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   detail předchozího vzorku

 

 

 

   Purpurově červený skalenoedrický krystal proustitu na křemeni.

   Příbram, důl Lill, II. podložní žíla. Velikost udána měřítkem na snímku.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2007.