úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

PSILOMELAN -

skupinový název pro černé tvrdé oxidy Mn (např. hollandit, romanèchit aj.)

 

 

 

   Náteky psilomelanu na křemeni. Pašovice. Velikost vzorku 6×5 cm.

   Sbírka P. Welsera, foto P. Welser 2003.

 

 

 

   Ledvinitý tmavě šedý psilomelan.

   Breitenbrunn, Sasko, Německo. Velikost vzorku 8,5×7 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.