úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

RAMMELSBERGIT - NiAs2

 

 

 

   Masivní šedý rammelsbergit s kovovým leskem.

   Richelsdorf, Hessensko, Německo. Velikost vzorku 5×3 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Šedý rammelsbergit obrůstá dendritické agregáty stříbra v karbonátu.

   Měděnec. Velikost vzorku ve výřezu 4×3 cm.

   Sbírka M. Krause, foto J. Jirásek 2007.