úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

RODOCHROZIT - MnCO3

 

 

 

   Drúza růžového rodochozitu v dutině s krystaly křemenem.

   Banská Štiavnica, Slovensko. Velikost vzorku 9×6 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   detail předchozího vzorku

 

 

 

   Drúza krápníkovitého jemně narůžovělého rodochozitu na kyzové břidlici.

   Chvaletice. Velikost vzorku 10×7 cm.

   Sbírka Z. Doubka, foto J. Jirásek 2006.