úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

ROSCOELIT -

K(V,Al)2[AlSi3O10|(OH)2]

 

 

 

   Černé lemy roscoelitu okolo jemnozrnných agregátů červeného kupritu

   spolu se zelenými povlaky vésigniéitu v dolomitické konkreci.

   Horní Kalná. Velikost vzorku 8,5×6 cm.

   Sbírka Muzea východních Čech v Hradci Králové, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   detail předchozího vzorku