úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

RTUŤ - Hg

 

 

 

   Kapky rtuti v křemen-sideritové žilovině s drobně zrnitým cinabaritem.

   Štola Zimné, Rudňany, Slovensko. Velikost kapek 7 a 3 mm.

   Sbírka J. Mazucha, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Kapka rtuti v křemen-sideritové žilovině s červeným cinabaritem.

   Štola Zimné, Rudňany, Slovensko. Velikost kapky 3 mm.

   Sbírka J. Mazucha, foto J. Jirásek 2006.