úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

PLATINA - Pt

RHODIUM - (Rh,Pt)

PALLADIUM - (Pd,Pt)

IRIDIUM - (Ir,Os,Ru) s převahou Ir

OSMIUM - (Os,Ir,Ru)

RUTHENIUM - (Ru,Ir)

RUTHENIRIDOSMIN - (Ir,Os,Ru) aj.

 

 

 

   Nepravidelný valounek ryzí platiny.

   Ložisko Omutninskaja, Syserť, Rusko. Velikost vzorku 1,5×1 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   opačná strana předchozího vzorku