úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

SAFFLORIT - CoAs2

 

 

 

   Jemnozrnný šedý safflorit v bílém kalcitu.

   Planá u Mariánských Lázní, důl Anna. Velikost vzorku 6×3,5 cm.

   Sbírka M. Krause, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Šedé agregáty saffloritu v žilovině.

   Planá u Mariánských Lázní, důl Anna. Velikost vzorku 8×6 cm.

   Sbírka Muzea východních Čech v Hradci Králové, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Žíla světle šedého saffloritu v bílém kalcitu.

   Schneeberg, Sasko, Německo. Velikost vzorku 9×7,5 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2007.