úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

SCHEELIT - CaWO4

 

 

 

   Srostlice oranžových oktaedrických krystalů scheelitu na muskovitu. 

   Důl Mianyang, Sichuan, Čína. Velikost vzorku 7×7 cm.

   Sbírka L. Malysze, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   detail předchozího vzorku, velikost srostlice 2×1,5 cm

 

 

 

   Stejný vzorek jako předchozí fotografie. Fotografováno v UV záření.

   Patrná je silná modrobílá luminiscence.

 

 

 

   Oranžově žluté osmistěny scheelitu na křišťálu.

   Obří důl. Velikost největšího krystalu je 1,5 cm.

   Sbírka J. Slámy, foto J. Jirásek 2006.