úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

SFALERIT - ZnS

 

 

 

   Drúza černých krystalů sfaleritu.

   Rodna Veche, Rumunsko. Velikost vzorku 10×5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Leštěný kolomorfní agregát sfaleritu (světlé až tmavě hnědé pásky)

   uzavírající krystaly šedého galenitu. Důl Pomorzany, Olkusz, Polsko.

   Velikost vzorku 10×4 cm.

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Tmavě šedé kovově lesklé krystaly sfaleritu s kalcitem na dolomitu.

   Příbram - Březové Hory, důl Prokop, 30. patro. Velikost vzorku 9,5×8 cm.

   Sbírka J. Slámy, foto J. Jirásek 2006.