úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

SIDERIT - FeCO3

 

 

 

   Drúza tence tabulkovitých krystalů sideritu.

   Příbram. Velikost vzorku 9,5×8,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Drúza klencových krystalů sideritu porostlých mladším karbonátem.

   Příbram. Velikost vzorku 11×9 cm. 

   Sbírka J. Slámy, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Světle hnědý kusový siderit se zřetelnou klencovou štěpností.

   Rudňany, Slovensko. Velikost vzorku 6,5×5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.