úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

SKUTTERUDIT - CoAs3

 

 

 

   Agregát cínově bílých krystalů skutteruditu v kalcitové žilovině.

   Ightem, Maroko. Velikost vzorku 5,5×4,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Agregát šedých krychlových krystalů skutteruditu.

   Měděnec. Velikost vzorku 6,5×4 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Krychlové světle ocelově šedé krystaly skutteruditu na hornině.

   Planá u Mariánských Lázní. Velikost vzorku 8,5×7 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   detail předchozího vzorku