úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

SMITHSONIT - ZnCO3

 

 

 

   Ledvinitý smithsonit.

   Merklín u Stodu. Velikost vzorku 9,5×7 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   detail předchozího vzorku

 

 

 

   Ledvinitý agregát smithsonitu v korodované žilovině.

   Merklín u Stodu. Velikost vzorku 10×5,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Ledvinitý smithsonit se zbytky šedé galenitové žiloviny.

   Olkusz, důl Pomorzany, Polsko. Velikost vzorku 8,5×7 cm. 

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2007.