úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

STŘÍBRO - Ag

 

 

 

   Drátkovitý agregát stříbra v karbonátové žilovině s kalcitem.

   Uranové ložisko Rožná, důl Rožná 1, 20. patro, blok Z3-XX.

   Velikost drátků do 3 cm. Sbírka J. Pařízka, foto J. Pařízek 2006.

 

 

 

   Drátkovitý agregát stříbra na kalcitu.

   Polymetalický revír Příbram. Velikost dutiny 4×3 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Drátkovité stříbro na galenitu a křemeni.

   Příbram, důl Lill, Černojamská žíla, 3. patro. Velikost vzorku 7×7 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   detail předchozího vzorku

 

 

 

   Zčernalé plechy stříbra na hornině.

   Hodějovice. Velikost vzorku 9×6 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2007.