úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

STRONCIANIT - SrCO3

 

 

 

   Bílý radiálně paprsčitý agregát stroncianitu na puklině vápence.

   Třinec. Velikost udána měřítkem na snímku.

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Bílý radiálně paprsčitý agregát stroncianitu na puklině vápence.

   Třinec. Velikost udána měřítkem na snímku.

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2006.