úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

SYLVANIT - (Au,Ag)2Te4

 

 

 

   Drúza nažloutlých krystalů sylvanitu na křemeni.

   Sãcãrîmb, Rumunsko. Velikost vzorku 5,5×3,5 cm. 

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Drúza nažloutlých krystalů sylvanitu na křemeni.

   Sãcãrîmb, Rumunsko. Velikost vzorku 5×4 cm. 

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   Drúza kostrovitých krystalů sylvanitu se žlutým pyritem na křemeni.

   Baia de Aries, Rumunsko. Velikost udána měřítkem na snímku.

   Sbírka Muzea východních Čech v Hradci Králové, foto J. Jirásek 2007.

 

 

 

   detail předchozího vzorku

 

 

 

   detail předchozího vzorku