úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

TANTALIT - skupinové jméno pro minerály se vzorcem (Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6

 

 

 

   Černý krátce sloupcovitý krystal manganotantalitu MnTa2O6 v živci.

   Tin Mountain Mine, Jižní Dakota, USA. Délka krystalu 3 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Tence tabulkovité černé krystaly yttrotantalitu Y(U4+,Fe2+)Ta2O8 v živci.

   Høydalen, Norsko. Velikost vzorku 10×4 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   detail předchozího snímku, velikost agregátu 2,5×0,7 cm