úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

TETRAEDRIT - Cu12Sb4S13

 

 

 

   Drúza krystalů tetraedritu ve formě typických čtyřstěnů (tetraedrů).

   Pulacayo, Bolívie. Velikost největšího krystalu 1 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Drúza tetraedritu s charakteristickými čtyřstěnnými tvary krystalů.

   Příbram - Březové Hory. Velikost největšího krystalu 1 cm. 

   Sbírka J. Slámy, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Masivní tetraedrit (odrůda bohatá Hg - tzv. schwazit).

   Rudňany, Slovensko. Velikost vzorku 6,5×5,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.