úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

TRIFYLÍN - LiFe(PO)4

 

 

 

   Masivní hnědý trifylín s typickým mastným leskem.

   Palermo No. 1 Mine, Groton, New Hampshire, USA.

   Velikost vzorku 10,5×7 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Část pecky zelenavě šedého zrnitého trifylínu (levá polovina vzorku) v  

   žule. Přibyslavice. Velikost vzorku 11×5 cm.

   Sbírka Z. Doubka, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Hnědé masy štěpného trifylínu v pegmatitu.

   Otov u Domažlic. Velikost vzorku 10×4,5 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2006.