úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

WOLFRAMIT - (Fe,Mn)WO4 směs

FERBERITU FeWO4 a

HÜBNERITU MnWO4

 

 

   Tlustě tabulkovitý krystal wolframitu. Cínovec. Velikost vzorku 8×6,5 cm.

   Sbírka Vodních zdrojů Chrudim, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Tlustě tabulkovitý krystal wolframitu. Cínovec. Velikost vzorku 8×7 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Černý tabulkovitý rýhovaný krystal wolframitu s arzenopyritem.

   Yaogangxian Mine, Hunan, Čína. Velikost vzorku 10×5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Černý tence tabulkovitý rýhovaný krystal ferberitu s křemenem.

   Yaogangxian Mine, Hunan, Čína. Velikost krystalu 5,5×5,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Ploché tabulky wolframitu zarostlé do křemenné žíly.

   Jeřmanice u Liberce. Velikost vzorku 11×8 cm.

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2005.