úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

ZIRKON - ZrSiO4

 

 

 

   Hnědočervený prizmatický krystal zirkonu v leucitickém tefritu.

   Ettringer Bellerberg Mtn., Mayen, pohoří Eifel, Německo.

   Velikost vzorku 5×3,5 cm, délka krystalu 1 cm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Hnědý tabulkovitý krystal zirkonu na živci.

   Ontario, Kanada. Velikost krystalu 8 mm.

   Sbírka Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského 

   muzea v Brně, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Hnědý krystal zirkonu v křemeni.

   Gold Camp Rd., Colorado Springs, Colorado, USA. Velikost krystalu 5 mm. 

   Sbírka J. Jiráska, foto J. Jirásek 2007.