úvodem
základní pojmy
nerudní a stavební suroviny
rudní suroviny
energetické suroviny
stavební a dekorační kámen
kamenivo
anorganická pojiva
sklo
keramika
tavené horniny
pigmenty a barviva
drahé kameny
výroba železa a oceli
využití ropy
využití uhlí
využití radioaktivních surovin
míry, váhy, použité zkratky
autoři, poděkování

ZLATO - Au

ELEKTRUM - (Au,Ag) varieta zlata

 

 

 

   Zlatý plech (elektrum) s trojúhelníkovitými výrůstky čtyřiadvacetistěnu

   deltoidového. Křepice. Velikost vzorku 4×2,8 cm, hmotnost 3,95 g.

   Sbírka Městského muzea a galerie Vodňany, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   opačná strana předchozího vzorku

 

 

 

   Dendritický růst drátků zlata.

   Jílové u Prahy. Velikost agregátu 17×15 mm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Zlatý plech (elektrum) na křemeni.

   Roudný. Velikost agregátu 11×5,5 cm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.

 

 

 

   Zlatá zrna a nugetky.

   Pilar, Goyaz, Brazílie. Velikost zrn do 5 mm.

   Sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto J. Jirásek 2006.