krivky

Petrologie

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

SEDIMENTÁRNÍ HORNINY  |   SEDIMENTÁRNÍ PROCESY  |   HORNINOTVORNÉ SLOŽKY  |   STRUKTURA A TEXTURA  |   KLASIFIKACE

STRUKTURA A TEXTURA

STRUKTURY

CEMENTAČNÍCH SEDIMENTŮ


Základní struktury cementačních sedimentárních hornin vymezené podle velikosti a hlavně podle charakteru součástek:

 • karbonátová

  • detritická - hornina je tvořena úlomky karbonátových hornin. Podle zrnitosti jei lze dělit analogicky jako u hornin klastických.
  • organodetritická - úlomky tvořeny organismy.
  • kalová - hornina je tvořena karbonátovým kalem, jehož velikost zrna nepřesahuje 0,01 mm.
  • organogenněkalová - tvořena směsí karbonátového kalu a organických zbytků beze stop transportu
  • pelitomorfní - hornina tvořena celistvou karbonátovou hmotoubez mikroskopicky rozeznatelných zrn.

 • silicitová
 • alitová
 • ferolitová
 • evaporitová
 • kaustobiolitováa) karbonátová


metamorfované horniny   metamorfované horniny

metamorfované horniny   metamorfované horniny

metamorfované horniny   metamorfované horninyb) ostatní

metamorfované horniny   metamorfované horniny

metamorfované horniny   metamorfované horniny

metamorfované horniny   metamorfované horniny


  příprava vzorků a grafické zpracování
Ing. Lenka Petrušková, PhD.
email: lenka.petruskova@vsb.cz
místnost: A812
  fotodokumentace
Ing. Jiří Mališ, PhD.
email: jiri.malis@vsb.cz
místnost JB 441
  text
Ing. Tomáš Daněk, PhD.
email: tomas.danek@vsb.cz
místnost: JA 408
    logo logo