krivky

Petrologie

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

SEDIMENTÁRNÍ HORNINY  |   SEDIMENTÁRNÍ PROCESY  |   HORNINOTVORNÉ SLOŽKY  |   STRUKTURA A TEXTURA  |   KLASIFIKACE

StrUKTURA A TEXTURA

TEXTURY

PODLE USPOŘÁDÁNÍ STAVEBNÍCH JEDNOTEK


Základní textury sedimentárních hornin podle vzájemného uspořádání stavebních součástek:

 • masívní - nevykazuje žádnou přednostní orientaci součástek
 • paralelní - vykazuje orientaci komponent ve vertikální či horizontálí rovině, pak lze rozlišit strukturu:

  • lineárně paralelní
  • plošně lineárně paralelní
  • plošně paralelní - hornina je vrstevnatá a lze ji dále charakterizovat podle mocnosti vrstev:


    Druh vrstevnatosti  Mocnost vrstev Název vrstev
    Lavicovitávelmi tlustě > 100 cmlavice
    tlustě 100-50 cmlavice
    tence 50-25 cm lavice
    Deskovitá tlustě 25-5 cmdesky
    tence 5-1 cm desky
    Laminovanáhrubě 1 cm - 2 mmlaminy
    tence < 2 mm laminy
a) masivní textura


metamorfované horniny   metamorfované horniny

metamorfované horniny   metamorfované horniny

metamorfované horniny   metamorfované horninyb) paralelní textura

metamorfované horniny   metamorfované horniny

metamorfované horniny   metamorfované horniny
  příprava vzorků a grafické zpracování
Ing. Lenka Petrušková, PhD.
email: lenka.petruskova@vsb.cz
místnost: A812
  fotodokumentace
Ing. Jiří Mališ, PhD.
email: jiri.malis@vsb.cz
místnost JB 441
  text
Ing. Tomáš Daněk, PhD.
email: tomas.danek@vsb.cz
místnost: JA 408
    logo logo