krivky

Petrologie

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

SEDIMENTÁRNÍ HORNINY  |   SEDIMENTÁRNÍ PROCESY  |   HORNINOTVORNÉ SLOŽKY  |   STRUKTURA A TEXTURA  |   KLASIFIKACE

STRUKTURA A TEXTURA

TEXTURY

PODLE STUPNĚ VYPLNĚNÍ PROSTORU


Základní textury sedimentárních hornin podle míry vyplnění prostoru horninotvornými složkami:

  • kompaktní - hornina zaplňuje prostor beze zbytku
  • pórovitá - hornina obsahuje dutiny a póry
  • kavernozní - hornina obsahuje dutiny vzniklé sekundárněmetamorfované horniny   metamorfované horniny

metamorfované horniny   metamorfované horniny

metamorfované horniny   metamorfované horniny


  příprava vzorků a grafické zpracování
Ing. Lenka Petrušková, PhD.
email: lenka.petruskova@vsb.cz
místnost: A812
  fotodokumentace
Ing. Jiří Mališ, PhD.
email: jiri.malis@vsb.cz
místnost JB 441
  text
Ing. Tomáš Daněk, PhD.
email: tomas.danek@vsb.cz
místnost: JA 408
    logo logo