krivky

Petrologie

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

SEDIMENTÁRNÍ HORNINY  |   SEDIMENTÁRNÍ PROCESY  |   HORNINOTVORNÉ SLOŽKY  |   STRUKTURA A TEXTURA  |   KLASIFIKACE

STRUKTURA A TEXTURA

STRUKTURY

KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ


Základní struktury klastických sedimentárních hornin vymezené podle velikosti součástek:

  • struktura psefitická (velikost zrna > 2,0 mm)
  • struktura psamitická (velikost zrna 2,0 - 0,063 mm)
  • struktura aleuritická (velikost zrna 0,063 - 0,004 mm)
  • struktura pelitická (velikost zrna pod 0,004 mm)a) psefitická


metamorfované horniny   metamorfované horninyb) psamitická

metamorfované horniny   metamorfované horniny

metamorfované horniny   metamorfované horninyc) aleuritická


metamorfované horniny   metamorfované horninyd) pelitická


metamorfované horniny   metamorfované horniny


  příprava vzorků a grafické zpracování
Ing. Lenka Petrušková, PhD.
email: lenka.petruskova@vsb.cz
místnost: A812
  fotodokumentace
Ing. Jiří Mališ, PhD.
email: jiri.malis@vsb.cz
místnost JB 441
  text
Ing. Tomáš Daněk, PhD.
email: tomas.danek@vsb.cz
místnost: JA 408
    logo logo