krivky

Petrologie

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

SEDIMENTÁRNÍ HORNINY  |   SEDIMENTÁRNÍ PROCESY  |   HORNINOTVORNÉ SLOŽKY  |   STRUKTURA A TEXTURA  |   KLASIFIKACE

STRUKTURA A TEXTURA

TEXTURY

NEROVNOSTI VRSTEVNÍCH PLOCH


Základní textury chrakterizované podle typu nerovností vrstevních poloch dle původu:

  • mechanoglyfy - nerovnosti mechanického původu (čeřiny, stopy tečení, bahenní praskliny, otisky dešťových kapek apod.)
  • bioglyfy - nerovnosti biogenního původu, stopy činnosti organismů (doupata krabů, stopy po lezení, chodbičky červů apod.)
  • hieroglyfy - nerovnosti vrstevních ploch bez ohledu na druh a původmetamorfované horniny   metamorfované horniny

metamorfované horniny   metamorfované horniny
  příprava vzorků a grafické zpracování
Ing. Lenka Petrušková, PhD.
email: lenka.petruskova@vsb.cz
místnost: A812
  fotodokumentace
Ing. Jiří Mališ, PhD.
email: jiri.malis@vsb.cz
místnost JB 441
  text
Ing. Tomáš Daněk, PhD.
email: tomas.danek@vsb.cz
místnost: JA 408
    logo logo