2. Surovinová základna státu a její význam pro ekonomiku (příklady, analýza) - teorie